development · 5 jaar geleden

Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van start

Op 1 oktober 2019 is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam weer geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart.

Lees er meer over op de projectpagina van de regeling via deze link.