Webloket NRMM Stage V richtlijn

Binnenvaartondernemers krijgen er vanaf 2019 mee te maken: de NRMM Stage V richtlijn. Deze richtlijn uit Brussel stelt scherpere grenswaarden vast voor de uitstoot van fijnstof en stikstof. Bij veel ondernemers bestaat onduidelijkheid over de mogelijke consequenties. Om die reden heeft EICB een webloket ingesteld. Vragen die leven over NRMM Stage V willen we zo op één centrale plek verzamelen. Samen met de partners van ons Innovation Lab proberen we deze vervolgens zo goed mogelijk te beantwoorden.