VIV Verbrandingsmotor

Tekst: VIV Verbrandingsmotor, partner EICB Innovation Lab De VIV is een vereniging die staat voor inspiratie, innovatie en informatie en is daarnaast initiator en aanspreekpunt voor organisatie-, innovatie-, onderwijs-, en overheidsvraagstukken op het gebied van (hybride) motoraandrijftechniek. De VIV, opgericht in 1947, is van oorsprong een vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren. Tegenwoordig zijn ook niet-importeurs […]

Tekst: VIV Verbrandingsmotor, partner EICB Innovation Lab

De VIV is een vereniging die staat voor inspiratie, innovatie en informatie en is daarnaast initiator en aanspreekpunt voor organisatie-, innovatie-, onderwijs-, en overheidsvraagstukken op het gebied van (hybride) motoraandrijftechniek.

De VIV, opgericht in 1947, is van oorsprong een vereniging voor importeurs van verbrandingsmotoren. Tegenwoordig zijn ook niet-importeurs lid van de vereniging waarbij alle leden een bedrijfsmatige relatie hebben met de industrie en/of maritieme sector. De voornaamste doelstelling is nog altijd de belangenbehartiging van de leden. Dat zijn voornamelijk bedrijven die zich bezig houden met de ‘niet-voor-de-weg-bestemde-mobiele-machines’.

Door bundeling van specialistische kennis, kunde en ervaring van VIV-leden is de VIV een gerespecteerde en volwaardige gesprekspartner voor o.a. het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, RVO en diverse projectmatige stuurgroepen. Daarnaast is de VIV actief betrokken bij de oprichting van de nieuwe vereniging voor biobrandstoffen in Nederland. Een initiatief dat gesteund wordt door het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Verder is de VIV een graag geziene deelnemer in werkgroepen van o.a. NOVE/ Stichting VOS, Centraal Bureau voor de Rijn & Binnenvaart, Plagamo, Nationaal LNG Platform en diverse andere gremia.

Website: www.verbrandingsmotor.nl