Save-the-date: Baten van de Binnenvaart

Maandagmiddag 13 december (aanvang 13:00 uur) organiseren het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) en de provincie Utrecht een informatiebijeenkomst over de binnenvaart als oplossing voor knelpunten in de ruimtelijke ordening. Aan bod komen sprekers die een toelichting geven op actuele, regionale én lokale casuïstiek.

Logistiek over water als partner van Ruimtelijke Ordening

Op de weg en in de stad wordt ruimte met de dag schaarser. Maar op het water is dat een heel ander verhaal. Op rivieren, grachten en kanalen staan immers geen files. Hier liggen dan ook volop onbenutte kansen voor de regio Utrecht, bijvoorbeeld om goederenstromen naar toe te verplaatsen. Echter, wil men hier optimaal gebruik van maken dan is een minimale infrastructuur aan kadefaciliteiten benodigd, zowel in als rondom de steden.

Gezonde stad

Tijdens deze bijeenkomst nemen inspirerende sprekers ons mee naar de mogelijkheden die logistiek over water biedt bij het oplossen van regionale en lokale knelpunten. Centraal staat daarbij het streven naar een gezonde stad.

We vertrekken vanuit het bredere plaatje met een keynote verzorgd door lector Haven- & Stadslogistiek dr. Ron van Duin. Het EICB presenteert vervolgens de uitkomsten van een recent onderzoek naar de kansen voor meer watergebonden logistiek in de provincie Utrecht. Het programma zoomt vervolgens concreet in op het interstedelijk netwerk bouwlogistiek-initiatief, en zal afronden met de gezamenlijke ontwikkeling van een aanpak rondom een concrete waterlogistieke casus in de regio.

Voor wie?

De expertsessie richt zich op gemeente-, provincie en rijksambtenaren die verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke ordening, logistiek en milieu. Ook ondernemers en branchevertegenwoordigers zijn van harte uitgenodigd om vanuit hun expertise aan de sessie bij te dragen.

Praktische details

Datum: maandagmiddag 13 december
Locatie: Online, Microsoft Teams (link volgt)
Tijd: 13.00 – 15.00