development · 3 jaar geleden

Kom ik in aanmerking?

  • De regeling is voor binnenvaartschepen (inclusief passagiersschepen). Veren en zeeschepen zijn uitgesloten.
  • Uw schip voldoet of gaat voldoen aan het begrip “Schoon Schip” en u toont dat na afloop van het subsidietraject aan. Zie hiervoor de FAQ vraag “Schoon Schip, hoe werkt dat?”
  • Uw schip moet het jaar voor aanvraag 60 dagen in Nederland in bedrijf zijn geweest. Dit moet u aantonen middels het vaartijdenboek. Is dit niet beschikbaar, dan kunt u op een andere manier proberen aan te tonen dat u de eis haalt. Deze eis geldt ook voor de twee jaren na inbouw van uw investering- hiervoor wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.
  • De werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen pas aanvangen ná indienen van de aanvraag. Ga ook nog geen verplichtingen aan voor het indienen.
  • De regeling is bedoeld voor het vrijwillig vervangen, of uitrusten met SCR (desgewenst i.c.m. een roetfilter), van een werkende motor. Nieuwbouw is uitgesloten. Bij verplichte vervanging, bijvoorbeeld als de motor stuk is, moet een Stage V motor worden aangeschaft. Deze wettelijke verplichting is uitgesloten van de regeling.
  • De aanvraag wordt afgekeurd als in hetzelfde kalenderjaar al voor drie vaartuigen van dezelfde eigenaar (of groep) subsidie is verstrekt.