development · 3 jaar geleden

Hoe ziet een correcte aanvraag eruit?

  • U doet uw aanvraag op de website van de RVO: www.rvo.nl/subsidies-financiering/srvb
  • U heeft hiervoor E-Herkenning niveau 2+ en een machtiging RVO diensten niveau 2+  nodig.
  • U levert het binnenschipcertificaat van het vaartuig aan. In ieder geval de eerste twee pagina’s en de pagina met de motorgegevens.
  • Met binnenschipcertificaat bedoelen we het Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen en/of het CvO-R, Certificaat van Onderzoek voor de Rijn.
  • U bevestigt dat uw schip voldoet of gaat voldoen aan het begrip “Schoon Schip” en toont dat na afloop van het subsidietraject aan. Zie hiervoor de FAQ vraag “Schoon Schip, hoe werkt dat?”
  • U omschrijft de huidige motor (type, bouwjaar).
  • U levert een duidelijke offerte van de leverancier van uw investering aan. Hierin wordt duidelijk hoe de totale kostenpost is uitgesplitst. Deze offerte moet nog geldig zijn en mag nog niet voor akkoord zijn ondertekend.
  • U toont aan dat uw schip in het jaar voor de aanvraag minimaal 60 dagen in Nederland in bedrijf is geweest. Dit middels het vaartijdenboek. Is dit niet beschikbaar, dan kunt u op een andere manier proberen aan te tonen dat u de eis haalt.
  • In geval van Stage V aanschaf: zie “Kan ik subsidie krijgen voor een Stage V motor” voor de vereisten rond de typegoedkeuring.
  • Uw aanvraag heeft betrekking op één vaartuig. Maximaal drie aanvragen per aanvrager (of groep) per kalenderjaar.