development · 5 jaar geleden

Raadpleeg hier de FAQ over NRMM Stage V

Najaar 2018 hebben Euromot en CESNI (European committee for drawing up Standards in the field of Inland Navigation) een document opgesteld met daarin de meest gestelde vragen over de inwerkingtreding van de NRMM Stage V richtlijn.

Met dit document komen de organisaties tegemoet aan de wensen van veel binnenvaartondernemers.

Het Nederlandstalige overzicht is te raadplegen via deze link.