project Watertruck

WATERTRUCK (WT) is een inmiddels afgerond Interreg-project dat het volgende beoogde: het in de markt zetten van een nieuw transportconcept voor de binnenvaart op kleine vaarwegen (van CEMT Klasse I - 300 ton - tot en met CEMT klasse IV - 1500 ton).
Status
Afgerond
Project website
www.watertruck.eu

Concept

Het WATERTRUCK vaarconcept is gebaseerd op het inzetten van kleine duwbakken (tot 1500 ton) en kleine innovatieve duwboten. De twee belangrijkste kenmerken en voordelen ten opzichte van de traditionele binnenvaart met gemotoriseerde binnenschepen zijn:

  • Het verdwijnen van de woonfunctie aan boord van de innovatieve, kleine duwboten.
  • Het loskoppelen van de laad- en losoperaties enerzijds en het varen anderzijds.

Het WATERTRUCK transportconcept heeft als doel de grootste bedreigingen van de hedendaagse, traditionele binnenvaart aan te pakken:

  • Het verdwijnen aan snel tempo van kleine binnenschepen (tot en met CEMT klasse IV) uit de aanbodzijde van de transportmarkt.
  • Het gebrek aan personeelsinstroom in de binnenvaart op kleine vaarwegen (tot en met CEMT klasse IV).

Loskoppelen van de laad- en los operaties

Doordat de kapitein van de kleine duwboot dagelijks ’s morgens en ’s avonds na de dagtaak huiswaarts kan keren met een mini-voertuig dat aan boord van de kleine duwboot past, verdwijnt de verplichting van het permanent wonen aan boord. Dit voordeel zal de instroom van extra personeel voor de binnenvaart bespoedigen.

Door het loskoppelen van de laad- en losoperaties van het varen zullen nieuwe verladersmarkten aangeboord worden. De handicap van de krappe tijdsvensters (enkele uren) voor lossen en laden voor gemotoriseerde schepen verdwijnt immers. Het voor- en natransport over de weg kan optimaal georganiseerd worden doordat de duwbak de nodige tijd (enkele dagen) ter plaatse kan blijven.

Deze eigenschap zal zijn voordeel vooral bewijzen in grote stadscentra en zeehavens waar het wegverkeer vaak vast loopt. WT bevordert een optimalere modal split door de binnenvaart een nieuwe boost te geven.

Watertruck+

Inmiddels kent het Interreg project Watertruck een opvolger in de vorm van Watertruck+, gefinancierd vanuit Connecting Europe Facilities programma van de Europese Commissie. EICB is hier niet als partner bij betrokken, maar wordt als derde partij geconsulteerd over onder meer de haalbaarheid van vergroeningsopties.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Erwin van der Linden