project SYNERGETICS

Status
Lopend
Project website
www.synergetics-project.eu/

Dit innovatie project wordt gefinancierd vanuit het Horizon Europe-programma van de EU. Het heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuilende emissies van bestaande binnenvaart- en kustvaartschepen drastisch te verminderen. Het project brengt relevante kennis samen uit verschillende vakgebieden, waarbij synergiën worden gecreëerd. Een belangrijk doel is het ontwikkelen van een consistente catalogus van retrofit-oplossingen. Hiervoor wordt informatie verzameld van partners in het project en van andere projecten en demonstraties. Ook worden in het project zelf technieken op schepen gedemonstreerd.  Het gaat dan onder anderen om waterstof en methanolverbranding, hydrodynamische verbeteringen en elektrificatie van schepen. Een belangrijk onderdeel is het verbinden van projecten en uitwisselen van informatie om deze synergiën te realiseren. Hierin speelt EICB een belangrijke rol en dit past dan ook goed bij de activiteiten  van het EICB Innovation Lab. Verder zal EICB een toepassing en handboek maken voor scheepseigenaren op basis van de catalogus. Deze applicatie zal aangeven voor een specifiek schip en vaarprofiel welke retrofit oplossing het beste past. Daarnaast zal EICB ook scenario’s ontwikkelen en beleidsaanbevelingen maken om de vergroening van de bestaande vloot te versnellen. Andere Nederlandse partijen  in Synergetics zijn: Future Proof Shipping, MARIN, Mercurius, Zero Emission Services en Koedood. Een krachtige combinatie aan kennis en praktijkgerichte ervaring. Houd onze website in de gaten voor updates over SYNERGETICS!

Voor CORDIS:  Klik hier

Gefinancierd door het Horizon Europa Programma van de Europese Unie onder het subsidieovereenkomstnummer      1010966809

Foto:Benjamin Friedhoff

Meer weten over dit project?

Neem contact op met EICB