project Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

De Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen is in het leven geroepen om twee doelen te realiseren.

In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken opgenomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart. Einddoel is een nagenoeg emissieloze sector in 2050. Een belangrijk meetmoment is 2035, wanneer de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen (denk aan fijnstof en stikstof) met 25% tot 50% moet zijn afgenomen. Hiernaast is er de structurele aanpak stikstofproblematiek, waarin het Rijk de nationale stikstofuitstoot wil terugdringen.

 

Veelgestelde vragen: zie de tab FAQ in de balk bovenaan deze pagina.

Doel van de regeling
De regeling is bedoeld om de vervanging van oudere motoren door de moderne Stage V motoren te versnellen. Deze motoren stoten minder fijnstof en stikstof uit. Hiernaast komt geld beschikbaar voor de aanschaf van SCR katalysatoren, die specifiek de stikstofuitstoot terugdringen. Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.

Tijdpad en Subsidiebedragen
De verkrijgbare subsidie per vaartuig bedraagt maximaal €200.000. Het subsidiepercentage is ten hoogste 40% van de investeringskosten (dit percentage kan voor MKB aanvragers worden verhoogd naar 50% voor middelgrote ondernemers en 60% voor kleine ondernemers). Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voor de aanschaf van een Stage V motor (met typegoedkeuring) of elektromotor is in totaal 11.7 miljoen beschikbaar, verdeeld over de periode 2021-2023. In 2021 is €4,9 MLN beschikbaar. Voor de aanschaf van SCR katalysatoren is gedurende de periode 2021-2025 in totaal 65 miljoen beschikbaar. In 2021 is €15,6 MLN beschikbaar. Voor de regeling is er gedurende de gehele looptijd (einde in 2023, resp. 2025) de mogelijkheid een aanvraag te doen. Zie voor een totaaloverzicht van de bedragen per jaar de FAQ.

Het doen van een aanvraag
U kunt een aanvraag doen via de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. Let erop dat u voor het doen van een aanvraag E-Herkenning nodig heeft. Er zitten een aantal basisvereisten aan iedere aanvraag, zie hiervoor de FAQ van de regeling. Reken in iedergeval op de volgende onderdelen:
1. Binnenschipcertificaat van het vaartuig;
2. Vaartijdenboek waarin duidelijk wordt dat in de afgelopen 12 maanden het schip 60 dagen in Nederland in bedrijf was;
3. Duidelijk gespecificeerde, nog geldige, offerte van de investering.

Vragen & Informatie
Voor inhoudelijke vragen en als u behoefte heeft om te overleggen over de mogelijkheden op uw schip kunt u contact opnemen met het EICB via de gegevens onderaan de pagina. Met de volgende bronnen kunt u zich verder inlezen:
1. Veel gestelde vragen – zie tab FAQ bovenaan deze pagina;
2. De volledige tekst van de regeling – zie de tab documenten;
3. Checklist SCR Katalysatoren- zie de tab documenten;
4. Checklist Roetfilters (vaak in combinatie met SCR aangeschaft, maar valt niet onder deze regeling) – zie de tab documenten.

 

Hieronder enkele veelgestelde vragen.

[select-faq faq_id=’1614′]

[select-faq faq_id=’1616′]

[select-faq faq_id=’1618′]

[select-faq faq_id=’1609′]

[select-faq faq_id=’1619′]

[select-faq faq_id=’1617′]

[select-faq faq_id=’1606′]

[select-faq faq_id=’1620′]

[select-faq faq_id=’1621′]

[select-faq faq_id=’1622′]

[select-faq faq_id=’1623′]

[select-faq faq_id=’1672′]

[select-faq faq_id=’1673′]

[select-faq faq_id=’1674′]

[select-faq faq_id=’1675′]

[select-faq faq_id=’1676′]

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Niels Kreukniet