project ST4W

ST4W is een afkorting voor Smart Tracking Data Network for Shipment by Inland Waterway. Dit Europese project binnen het Interreg North-West Europe (NWE) programma heeft als doel om een modal shift van weg naar water te realiseren.
Status
Lopend

ST4W is gehonoreerd onder het Europese Interreg NWE programma. Twaalf partners uit vijf Europese landen werken aan het project. Nederland is vertegenwoordigd met drie partners: Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, Technische Universiteit Eindhoven en Bureau Telematica Binnenvaart. Het project kan rekenen op een financiële bijdrage van in totaal € 2,3 miljoen. ST4W beoogt om de komende drie jaar een modal shift te realiseren van weg naar water, de focus ligt hierbij op gepalletiseerde vracht. Hiervoor zullen de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

  • Ontwikkeling en integratie van IT tools
  • Pilots
  • Kosten-batenanalyse
  • Governance-analyse
  • Behaviour change management
  • Communicatie en disseminatie

 

 

 

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Salih Karaarslan