project PROMINENT

PROMINENT is een meerjarig onderzoeks- en implementatieprogramma voor de binnenvaart. Het programma richt zich op het onderzoeken, testen en introduceren van betaalbare, veilige en groene alternatieve energieconcepten en -technologieën voor de Europese binnenvaartsector.

Met de ondertekening van  het contract door INEA (Innovation and Networks Executive Agency) is op 1 mei het Europese project PROMINENT van start gegaan. Er is een subsidiebedrag van in totaal € 6,3 miljoen gemoeid, afkomstig uit uit het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Commissie Horizon 2020.

Innovatie en vergroening van de transportketen

De Europese binnenvaartvloot bestaat uit circa 18.000 schepen en 40.000 werknemers en speelt een belangrijke rol bij het achterlandvervoer. De verwachte bijdrage van de sector aan vergroening van de transportketen en het verminderen van file is groot. Daarom zetten de Europese Commissie en haar projectpartner al een aantal jaren sterk in op het bevorderen van (technologische) innovaties in de binnenvaart. Eerder gebeurde dit met projecten als PLATINA I en II.

Het project richt zich met name op het realiseren van kostenefficiënte standaardoplossingen die bruikbaar zijn voor minimaal zeventig procent van de Europese binnenvaartvloot. Daarmee komen relatief kostbare innovaties ook beschikbaar voor ondernemers die moeite hebben met het verkrijgen van financiering via de bank.

PROMINENT loopt tot en met 30 april 2018 en bestaat uit in totaal veertien deelprojecten die uitgevoerd worden door projectpartners uit vijf Europese lidstaten.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met EICB