project Modernisation of Vessels for Inland waterway Transport (MoVeIT!)

Binnen het inmiddels afgeronde project MoVeIT! stond modernisering van de Europese binnenvaartvloot centraal. Concrete guidelines bieden houvast voor de implementatie van technische verbeteringen.
Status
Afgerond
Project website
www.moveit-fp7.eu

Samen met 22 partners uit in totaal 9 Europese landen is EICB betrokken geweest bij het Europese onderzoeksproject Modernisation of Vessels for Inland waterway Transport (MoVeIT!). Dit project vond plaats in het 7e  Kaderprogramma en stond in het teken van onderzoek naar een betaalbare modernisering van de Europese binnenvaartvloot.

MoVeIT! richtte zich op de verschillende facetten van een binnenvaartschip alsmede het gebruik ervan. Zo werd er onderzoek gedaan naar onder andere de scheepsstructuur, het scheepsontwerp, de motor en alternatieve brandstoffen, nieuwe diensten zoals de Economyplanner en het efficiënte gebruik van een schip.

Binnen het project namen vier binnenvaartondernemingen deel, te weten ThyssenKrupp Veerhaven, de Hongaarse rederij Plimsoll, het Oostenrijkse Helogistics en het Franse CFT. In totaal werden vijf schepen doorgemeten en geanalyseerd door middel van CFD-analyse. Met deze CFD-analyse werd onder meer de hydrodynamische prestatie van een schip geanalyseerd, waarin de stroming en weerstand worden berekend om te zien welke verbeteringen er gedaan kunnen worden. De gespecialiseerde analyses werden uitgevoerd door MARIN en DST.

Op basis van deze analyses werden oplossingen voorgesteld aan de scheepseigenaren in de vorm van mogelijke verbeteringen per schip. Hierbij kwamen aspecten aan zoals de scheepsstructuur aan bod, bijvoorbeeld het retrofitten van enkelwandige tankers en het verlengen van schepen. Eveneens is er gekeken naar het ontwerp, de motor en alternatieve brandstoffen. De uitwerking van deze verbeteringen zijn door middel van demonstratieprojecten aangetoond.

Resultaten

MoVeIT! heeft concrete guidelines opgeleverd, waarmee scheepseigenaren op overzichtelijk wijze de voor- en nadelen van deze toepassingen kunnen inzien. Deze oplossingen kunnen antwoord geven op uitdagingen waarmee de binnenvaartvloot geconfronteerd wordt, zoals een verouderde vloot, klimaatverandering en strengere milieu- en veiligheidseisen.

Documenten van de final event zijn te vinden via deze link.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met