project EURO VI motoren in de binnenvaart

Op dinsdag 9 mei organiseerde het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) een bijeenkomst over de toepassing van EURO VI vrachtwagenmotoren in de binnenvaart. Een serie experts gaf inzicht in vragen zoals: hoe haalbaar is het concept qua techniek en regelgeving? Is de oplossing betaalbaar? En voor wie is het eventueel geschikt?

Toepassing van EURO VI motoren voor de aandrijving van binnenvaartschepen staat momenteel volop in de belangstelling. Resultaten van een eerste pilot zijn inmiddels bekend en die zien er veelbelovend uit. Kunnen deze motoren ook daadwerkelijk een rol spelen voor ondernemers die willen voldoen aan de Non Road Mobile Machine Stage V richtlijn vanaf 2019? En wat moet je doen als ondernemer om deze kans te pakken?

In een aantal presentaties is het onderwerp op 9 mei van meerdere kanten uitgelicht. Biedt Stage V ruimte om Euro VI te accepteren? Kan deze aanpak ook worden toegepast bij hogere aandrijfvermogens? Ook werd stilgestaan bij de marktkansen voor EURO VI vrachtwagenmotoren voor de binnenvaart. Een afsluitende paneldiscussie bood ruimte om vragen uit het publiek te beantwoorden.

De presentaties zijn te downloaden via het tabblad ‘Documenten’.

Meer weten over dit project?

Neem contact op met