Ontwikkelingen

Wij houden de laatste ontwikkelingen binnen de Binnenvaart bij en plaatsen deze dagelijks op onze website. U bent hierdoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen uw werkveld.

Laatste ontwikkelingen

 • ”Zonder samenwerking geen schonere binnenvaart”

  Zeventien partijen – overheden, bedrijven en kennisinstellingen – uit 4 Europese landen: Nederland, België, Duitsland en Engeland bekrachtigden donderdag 27 oktober 2016 in Düsseldorf hun samenwerking in het Europese LIFE project CLINSH: CLean INland Shipping. Door het testen van vernieuwende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom willen de partijen komen tot forse emissiereducties in de binnenvaart. Het effect wordt vervolgens continu gemonitord op 30 schepen. Deze data bieden een handvat voor beleidsmakers bij lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instanties. Ook brengt CLINSH de business cases van de verschillende maatregelen voor schippers in kaart, om zo de vloot te stimuleren tot…

 • CLINSH kick-off conferentie op 27 oktober, Düsseldorf

  CLINSH, een Europees project gericht op het demonstreren van de haalbaarheid van emissiereductie in de binnenvaart, is op 1 september van start gegaan met steun van het Europese LIFE fonds. De officiële kick-off conferentie van CLINSH wordt op 27 oktober in Düsseldorf gehouden. Deze conferentie is een interessante gelegenheid voor projectpartners en andere geïnteresseerde partijen om meer te leren over CLINSH en hierbij betrokken te raken. Voor meer informatie over deze conferentie en registratie kunt u hier terecht. In CLINSH zullen de partners innovatieve technologieën, alternatieve brandstoffen en walstroom demonstreren en implementeren om zo bij te dragen aan een versnelde…

 • EIBIP aanwezig tijdens TEN-t dagen

  Op uitnodiging van de Europese Commissie nam EICB deel aan de TEN-t dagen die plaatsvonden van 21 tot en met 23 juni in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Aldaar werd tekst en uitleg gegeven over EIBIP: European Inland Barging Innovation Platform.

 • Deliverables innovatieproject ‘Prominent’

  Het Europese innovatieproject voor de binnenvaart ‘Prominent’ heeft onlangs een aantal deliverables opgeleverd. EICB is actief betrokken geweest bij totstandkoming van deze rapporten. Ze zijn terug te vinden op de website www.prominent-iwt.eu De lijst met operationale profielen en fleet families kan bekeken worden via deze link. Het rapport identificeert de vloot en maakt een afbakening van typische vlootfamilies en operationele profielen op de Europese binnenwateren. Het tweede rapport betreft een overzicht van de best beschikbare technologieën en vergroeningsconcepten, gericht op de reductie van brandstofverbruik en emissie-uitstoot. Dit rapport is hier terug te lezen.

Filter

 • Interessegebieden