Ontwikkelingen

Wij houden de laatste ontwikkelingen binnen de Binnenvaart bij en plaatsen deze op onze website.

Laatste ontwikkelingen

  • EICB tekent Green Deal

    In het bijzijn van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft EICB op 13 september mede de Green Deal ondertekend. Brancheorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstituten in de binnenvaart zetten hiermee een belangrijke stap bij de totstandkoming van zogeheten On Board Diagnoses (OBD)-systemen aan boord van schepen. Doel daarvan is om binnenvaartschepen over een aantal jaar hun eigen energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen te kunnen laten meten. En daardoor zuiniger en schoner gaan varen. Schultz toonde zich tijdens de ondertekening op 12 september ervan overtuigd dat de Green Deal de sector sterker maakt. Khalid Tachi beaamde dit: “Deze Deal is…

  • Innovaties Duurzame Binnenvaart

    Deltalinqs, TNO, EVO en het Havenbedrijf Rotterdam vormen de adviesraad Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’. Deze adviesraad creëert draagvlak voor ingediende projecten binnen de Nederlandse binnenvaartsector en beoordeelt de ingediende projectplannen vakinhoudelijk. De adviesraad heeft in diverse tranches een totaal van 23 projecten beoordeeld. Een 10-tal projecten hebben een positief advies gekregen en richten zich op de ontwikkeling van optimale scheepsvormen, nabehandelingsapparatuur en alternatieve brandstoffen. Een viertal projecten is inmiddels afgerond. Het subsidieprogramma IDB heeft van 1 april 2014 tot en met 15 juli 2015 een bedrag van EUR 360.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven die bijdragen aan de verdere verduurzaming van…

  • Deliverables innovatieproject ‘Prominent’

    Het Europese innovatieproject voor de binnenvaart ‘Prominent’ heeft onlangs een aantal deliverables opgeleverd. EICB is actief betrokken geweest bij totstandkoming van deze rapporten. Ze zijn terug te vinden op de website www.prominent-iwt.eu De lijst met operationale profielen en fleet families kan bekeken worden via deze link. Het rapport identificeert de vloot en maakt een afbakening van typische vlootfamilies en operationele profielen op de Europese binnenwateren. Het tweede rapport betreft een overzicht van de best beschikbare technologieën en vergroeningsconcepten, gericht op de reductie van brandstofverbruik en emissie-uitstoot. Dit rapport is hier terug te lezen.

Filter

  • Interessegebieden