development · 5 jaar geleden

NOVIMAR mid term conferentie succesvol

Het project NOVIMAR (voluit NOVel Iwt and MARitime transport concepts) is inmiddels halverwege de projectduur. In dit project, dat wordt gefinancierd vanuit Europese H2020-middelen, staat de ontwikkeling van een nieuw logistiek concept rondom de ‘vessel train’ centraal: een konvooi van schepen, waarvan het voorste schip als leider fungeert en dat de snelheid en koers bepaalt. De schepen daarachter volgen automatisch via een elektronisch besturings- en communicatiesysteem. Daardoor hebben zij minder of misschien in de toekomst zelfs helemaal geen bemanning nodig.

Tijdens de mid-term conference op donderdag 21 november in Brussel is de balans van het NOVIMAR project opnieuw opgemaakt. De aanwezigen luisterden onder meer naar Robert Hekkenberg, universitair hoofddocent bij de TU Delft, en Arno Bons, senior projectmanager van MARIN. Zij stonden uitgebreid stil bij de economische haalbaarheid van het concept en de achterliggende techniek. Er was ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Het project ligt goed op koers en in de randvoorwaardelijke sfeer was de welwillendheid waarmee verzekeraars de geschetste innovaties tegemoet traden reden voor optimisme met het oog op sociale acceptatie.

Onlangs zijn bij projectpartner MARIN realistische simulaties met de vessel trains uitgevoerd. Ervaren schippers namen daarvoor plaats op de brugsimulator. Doel was om het controlesysteem uit te testen onder verschillende scenario’s. Nu nog op het droge, maar volgend jaar op het water wanneer eind 2020 de demonstraties zullen plaatsvinden. Wil je hierbij zijn, dan kun je je aanmelden via www.novimar.eu/community.

De coördinatie van NOVIMAR ligt in handen van NMT. EICB speelt een rol als werkpakketleider van de disseminatie en communicatie-activiteiten.