development · 5 jaar geleden

Martin Quispel gestart bij EICB

Sinds 1 februari 2019 is Martin Quispel in dienst bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart. Martin studeerde in 1999 af aan de Technische Universiteit Delft in de richting Technische Bestuurskunde met specialisatie transportbeleid en logistieke organisatie. Deze studie richtte zich op de combinatie tussen techniek, logistiek economie en beleid. Van 2000 tot 2014 werkte hij voor NEA/Panteia. Nadien werd hij mede-eigenaar van STC-NESTRA BV.

 

Martin neemt 20 jaar werkervaring mee, waarin hij veel heeft gedaan voor de Europese Commissie en ook het Nederlandse Ministerie op gebied van binnenvaart. De komende jaren wil hij zich nog sterker gaan richten op het thema duurzaamheid binnenvaart als onderdeel van het EICB team, alwaar hij naar eigen zeggen kan rekenen “op enthousiaste medewerkers en een groot netwerk in de binnenvaartsector en toeleveranciers”.

Martin: “De uitdaging is enorm om in 2050 naar een zero-emissie binnenvaart te gaan. De kloof tussen de beleidsambities en de huidige realiteit is nu nog groot. Om die kloof te overbruggen zullen vragen beantwoord moeten worden, zoals: wat zijn de meest geschikte technieken, en voor welk type schepen en vaarprofielen? Hoe maken we het economisch haalbaar en betaalbaar? Hoe zorgen we voor een gelijk speelveld in Europa? Wat hebben we hiervoor nodig aan wet- en regelgeving?”

Martin ziet daarnaast een grote kans om een groene binnenvaart verder te integreren in de logistiek. “Digitalisering is hierin een grote ontwikkeling en biedt een kans voor binnenvaart om nog efficiency en flexibiliteit te vergroten,” aldus Martin. “Ook hier kan ik mijn steentje bijdragen. Hierbij is de nauwe samenwerking tussen EICB met Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) een sterke combinatie om samen met de sector stappen voorwaarts te maken.”

Martin is bereikbaar via m.quispel@eicb.nl