Historie

EICB is ontstaan op gezamenlijk initiatief van de binnenvaart brancheorganisaties. Aan de basis ligt een convenant dat in november 2006 is getekend samen met het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Sinds de oprichting in 2006 speelt EICB een belangrijke rol in het aanjagen van innovatie op belangrijke thema’s in de binnenvaart. De diversiteit van onze projecten vormt al die tijd een weerspiegeling van de maatschappelijke actualiteit.

In de begindagen van EICB lag het zwaartepunt in het mede uitvoeren van de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart. Het continue toetsen van het innovatief gehalte van projectvoorstellen leverde EICB een uniek totaalbeeld op van lopende ontwikkelingen en trends in de sector.

Logisch gevolg hiervan was een toenemende vraag naar kennis en kunde van EICB op diverse andere thema’s, waaronder onderwijs, logistieke optimalisatie, stabiliteits- en veiligheidseisen.

De meest recente werkzaamheden staan in het teken van grootschalige verduurzaming van de sector, en het voorbereiden van nieuwe voortstuwings- en transportconcepten.

Een schat aan ervaring

In de afgelopen 10 jaar heeft EICB naam gemaakt als hét verzamelpunt voor kennis en expertise in de binnenvaart. Deze expertise maakt EICB tot een vertrouwd merk in de sector, en een veelgevraagd partner in nationale en internationale werkgroepen en projectconsortia.

Overheden maken daarnaast regelmatig gebruik van onze technische en economische expertise voor verdere beleidsontwikkeling. EICB voert daartoe in opdracht studies uit, bijvoorbeeld naar de haalbaarheid van emissienormeringen of de inrichting van financieringsmodellen.

Onderscheidend

Bouwend op die sectorbrede ervaring loopt EICB voorop bij het toekomstbestendig maken van de binnenvaart. Dit doen wij door concrete uitvoering te geven aan (soms) abstracte vergezichten. Want hoe breng je de verlangde vergroening van de sector in 2020 tot stand? En wat is er eigenlijk nodig om autonoom varen in 2025 van de grond te krijgen? Succesvolle aanpak van dit type vraagstukken vergt een projectmatige aanpak, een praktische doe-mentaliteit en ondersteuning van het rijke netwerk waarover EICB beschikt.

De meerwaarde van EICB blijft ook buiten de grenzen niet onopgemerkt. Resultaat daarvan is een toenemend belang van ons bureau binnen internationale projecten, evenals een alom gewaardeerde inzet binnen bepalende gremia die hun stempel drukken op de toekomst van de binnenvaartsector in Europa.