event Duurzame binnenvaart in Overijssel

De Provincie Overijssel hecht groot belang aan duurzaam vervoer over water. Daarom stimuleert zij de binnenvaartsector actief bij de realisatie van verdere vergroening met het programma ‘Goederenvervoer over Water’. Resultaten hiervan worden op deze donderdagmiddag 16 juni gepresenteerd.
Datum/ periode
16 juni 2016
Locatie
Thecla Bodewes Group, Kampen
Tijd
14.30 - 18.00
Registreren

De binnenvaartsector is traditioneel één van de meest duurzame manieren van vervoer. Om die positie ook in de toekomst te kunnen behouden werkt de sector aan nieuwe vergroeningstechnieken. Hiermee zal de uitstoot van schadelijke stoffen door bestaande schepen nog verder afnemen.

De afgelopen jaren zijn op technisch vlak diverse innovatieve oplossingen ontwikkeld. Een aantal daarvan heeft met financiële steun van de Provincie Overijssel en door bemiddeling van het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) zijn weg gevonden naar een drietal schepen dat regelmatig vaart in Overijssel: MS Josef-W, MS Borelli en MS Empresa.

Project in samenwerking met