Categorie: Stimuleringsregeling

Start-up in residence Zuid-Holland

De provincie Zuid Holland daagt jonge start-ups uit om actuele vraagstukken ter hand te nemen.

Twee de huidige challenges betreffen onderwerpen die mogelijk relevant zijn voor binnenvaart georiënteerde partijen:

Meer informatie over het start-up programma is te lezen op de webpage: www.startupinresidence.com/zuid-holland/#.
Indienen voor de huidige challenge kan tot 9 april.  Vooraf zal op 22 maart een informatiebijeenkomst plaatsvinden.

 

XMILE

Dit project is uitgevoerd in de1e tranche van de Stimuleringsregeling in 2011.

 

XMILE is een biologisch brandstofadditief. De enzymen in het product zorgen voor een katalyserende reactie. Dit komt ten goede aan de brandstofkwaliteit met lager verbruik en minder milieubelasting als gevolg. Testen, analyse en evaluatie moeten in dit project inzicht bieden in de effectieve inzetbaarheid.

Partners

 

SteamTrac Systeem Binnenvaart en Marine Hydroxy Generator

Dit project is uitgevoerd in de 1e tranche van de Stimuleringsregeling in 2011.

 

ThyssenKrupp Veerhaven, duwvaartrederij actief in de droge bulksector op de Rijn, wil aan de hand van het StreamTrac-systeem restwarmte van uitlaatgassen omzetten in nieuwe energie en terugbrengen in de motor. De SteamTrac verhoogt op deze wijze het rendement waardoor een brandstofreductie van 8% tot 12% wordt behaald. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen op schepen en de daaraan gerelateerde uitstoot van schadelijke stoffen sterk gereduceerd. Het systeem is inpasbaar op zowel bestaande als nieuw te bouwen schepen. Generatoren leveren on demand de juiste hoeveelheid gas om een optimale verbranding voor de scheepsmotoren te verkrijgen zonder dat er sprake is van gasopslag.

Partners

 

DockLock

Dit project is uitgevoerd binnen de 1e tranche van de Stimuleringsregeling in 2011.

 

DockLock heeft betrekking op het afmeerproces van bunkerschepen. Doel van dit concept is trossen en lieren overbodig te maken om zo te komen tot een snellere en veiligere afmeermethode. Het project beoogt het faciliteren van praktijktests aan boord van MTS Valburg.

Partners

 

De EURO 5 duurzame binnenvaarttanker

Dit project is uitgevoerd in de 1e tranche van de Stimuleringsregeling 2011.

 

M. Remie Tankvaart, specialist in het transport van zware stookolieproducten, ontwikkelde een financieel exploitatiemodel voor een binnenvaarttanker waarop door toepassing van bestaande en innoverende technieken kan worden voldaan aan de EURO 5 emissienormering.

Partners

 

Flexfuel

Het project Flexfuel is uitgevoerd binnen de 1e tranche van de Stimuleringsregeling 2011.

 

ArenaRed ontwikkelt een retrofit flexfuel-package voor de maritieme sector, waardoor veilig op LNG gevaren worden met een bestaande dieselmotor. Door plaatsing van een sensor in de verbrandingskamer kan de kwaliteit van de verbranding worden gemonitord. De motor stelt zichzelf via de motorcontroller van ArenaRed in naar de best haalbare instelling.

LNG wordt ingezet als de hoofdbrandstof. Diesel wordt alleen ingezet in een zogenaamde Fall Back-scenario en als ontsteking. De speerpunten van de ontwikkeling van ArenaRed richten zich op:

Partners