development · 13 jaar geleden

SteamTrac Systeem Binnenvaart en Marine Hydroxy Generator

Dit project is uitgevoerd in de 1e tranche van de Stimuleringsregeling in 2011.

 

ThyssenKrupp Veerhaven, duwvaartrederij actief in de droge bulksector op de Rijn, wil aan de hand van het StreamTrac-systeem restwarmte van uitlaatgassen omzetten in nieuwe energie en terugbrengen in de motor. De SteamTrac verhoogt op deze wijze het rendement waardoor een brandstofreductie van 8% tot 12% wordt behaald. Hiermee wordt het gebruik van fossiele brandstoffen op schepen en de daaraan gerelateerde uitstoot van schadelijke stoffen sterk gereduceerd. Het systeem is inpasbaar op zowel bestaande als nieuw te bouwen schepen. Generatoren leveren on demand de juiste hoeveelheid gas om een optimale verbranding voor de scheepsmotoren te verkrijgen zonder dat er sprake is van gasopslag.

Partners